Andelsboligen

HVORFOR VÆLGE
EN ANDELSBOLIG?

Vi bygger det op trin for trin, så du ikke falder undervejs

Hos Fabulas har vi valgt at bygge andesboliger i vores moderne bofællesskaber. Det er der flere grunde til, men vi ved også godt, at andelsboligen kan være en mystisk og forvirrende størrelse – derfor vil vi gerne bygge forståelsen af boligformen sikkert op for dig, med en samling af alle de nødvendige facts her på siden. Så har du forhåbentlig et mere solidt fundament til at tage valget om, hvorvidt andelsboligen er boligtypen, der passer bedst til dig.

Grafisk element over andelsboligen

Lad os starte med et hurtigt spørgsmål

Kan du nikke genkendende til det her?

Grafisk element over at flytte

Jeg vil rigtig gerne flytte i mit eget, hvor jeg kan spare op og selv bestemme hvad farve jeg maler stuen

Grafisk element med et hus.

Jeg synes det er ærgerligt, at jeg ikke snakker med mine naboer og vil gerne bo i et mere aktivt fællesskab

Grafisk element over at det kan være dyrt at bo i lejebolig

Jeg synes det er blevet for dyrt at bo i lejebolig, men ved ikke hvad der ellers er af muligheder

""

SÅ ER EN ANDELSBOLIG MÅSKE NOGET FOR DIG

HVORFOR ER DET SÅ SMART MED DEN ANDELSBOLIG?

Vi kan med andelsboligen give den almene dansker mulighed for at sidde med en fornuftig husleje og købe sig billigere ind i egen bolig end ved en ejerbolig – eksempelvis som førstegangskøber, hvor markedet kan virke helt uoverskueligt.

Udover det, så skaber man med andelsboligforeningen et unikt fællesskab i boligområdet, som man får mulighed for at udfolde efter fællesskabets egne ønsker.

Derfor håber vi med flere andelsboliger på markedet, at vi sammen kan skabe flere unikke og gode bolig- samt fællesområder i det danske landskab.

Information om andelsboligen

Hos Fabulas bygger vi vores andelsboliger i et moderne bofællesskab for alle generationer, for netop at tiltrække dig, der gerne vil fællesskabet. Vi vil gerne starte en andelsboligforening, hvor der er større fokus på naturen og hvor vi har menneskerne i centrum, når vi bygger.

EJE ELLLER

ANDEL

ELLER LEJE

Den største forskel mellem boligformerne er, hvordan du ejer boligen og hvordan den indvendige og udvendige vedligehold administreres og betales. I de tre boligtyper dækker de månedlige udgifter over forskellige ydelser.

Andelsboligen befinder sig “midt i mellem” ejerlejligheden og almindelig lejebolig ift. Både pris, vedligehold og ansvar.

Man skal købe et andelsbevis, for at kunne få en bolig i en andelsboligforening. Med et andelsbevis i hånden har man “brugsret” – dvs. retten til at bo og leve i sin valgte bolig, ligesom i en ejerbolig, men indenfor andelsboligforeningens fælles regelsæt – modsat ejerboligen, så ejer i nemlig jeres andelsboliger i fællesskab, da brugsret ikke er det samme som et køb af ex. en ejerlejlighed.

Andelsbolig fordelingen

FORDELINGEN AF TYPERNE I DANMARK

Grafik over købsprisen
Grafik over vedligehold
Grafik over boligafgift
Grafik over ejer forhold
Grafisk element med informationer om andelsboligen
Grafisk element med informationer som lejer
""

I et Fabulas bofællesskab, vil andelsboligforeningen være nyopstartet. Derfor vil vi gerne planlægge og administrere driften de første 3 år, så i kan fokusere på at finde hinanden i fællesskabet.

En del af boligafgiften betaler for en vicevært/pedel-funktion, der varetager sig at udføre opgaverne. Efter de tre år, kan i så selv tage stilling til, hvilke driftsfunktioner i fortsat ønsker at beholde, og om der er funktioner, i synes i selv kan stå for.

Det skal være så nemt og fleksibelt som muligt for jer, og vi ønsker blot at være støtten i baglandet, der kan hjælpe jer godt på vej.

HVOR MEGET SKAL JEG SELV LEGE HANDYMAND?

Da i ejer boligerne i fællesskab, skal man oftest søge om godkendelse i sin forening, før man foretager sig nogle ændringer af sin bolig. Det afhænger af hvad det er og hvem der i jeres vedtægter står som ansvarlig for vedligehold, hvorvidt du selv skal stå for arbejdet såvel som regningen – tjek derfor altid andelsboligforeningens specifikke vedtægter. En opgradering af din bolig vil dog som regel være dit eget projekt, mens vedligehold kan falde på begge parter.

Hvis ansvar for vedligehold ligger hos foreningen, så er det også den, der betaler det. Man kan regne med, at man selv står for vedligehold og ændringer af ens private område, som eksempelvis ens blomsterbed i baghaven eller maling i stuen, da andre i fællesskabet ikke har adgang til de områder. Almindeligt vedligehold indendørs vil der dog typisk være en konto til i foreningen, som man kan bruge, såfremt der er sat penge nok derpå.

Dette er meget ligesom i ejerboligen, men i en andel er der lettere hjælp at hente, ift. kontakt til håndværkere m.v., som foreningen bruger. I en lejebolig er din ret til ændring af lejemålet samt ansvar for vedligehold beskrevet i din kontrakt, men det er som regel minimalt, hvad man som udlejer må foretage af ændringer i boligen. Er der til gengæld skader eller vedligehold, så er det udlejeren der står med ansvaret for udførsel og betaling.

HVORDAN VAR DET NU MED DEN DER ANDELSBOLIGFORENING?

Andelsboligforeningen består af en repræsentant fra hver husstand i foreningens boliger. Foreningen vedtager boligernes vedtægter, dvs regler, for hvad man må og ikke må med boligerne i bofællesskabet og i er altså som samlede ejere i fællesskab jeres egen “chef”. Det er alt fra hvem man i prioriteret rækkefølge sælger sin bolig videre til, hvad man må sælge den for, værdien af din egen bolig, hvorvidt du må lave nyt karry-gult køkken fra IKEA eller hvad man ellers kan finde på af gode idéer.

BESTYRELSEN &

HVEM MÅ STEMME PÅ HVAD?

Der nedsættes til den stiftende generalforsamling for foreningen en bestyrelse, som varetager sig at holde styr på regnskab, forslag og ændringer m.v. for andelsboligforeningen. Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor bestyrelsen så fremlægger status for foreningen. Bestyrelsesmedlemmernes stemmer vægter ikke højere end en almindelig andelshavers, så det er ikke nogen magtposition – men nærmere en mulighed for at dygtiggøre sig indenfor driften af et boligområde.

Til generalforsamlingen vil det også være muligt at sende forslag ind til ændring i vedtægterne for alle i foreningen, og ændringer stemmes typisk igennem ved et simpelt flertal, men det kan også være kvalificeret flertal eller enstemmighed. Hvilket flertal man stemmer efter vil stå beskrevet i vedtægterne, og formen kan som det meste andet også ændres ved at stemme om det. Simpelt flertal betyder, at i blot skal være én person mere, der stemmer ja, end dem der stemmer nej. 

Andelsforeningen
Hvem ejer hvad i andelsboligforeningen

HVEM EJER HVAD &
HVAD HÆFTER JEG SELV FOR?

Når du køber din andelsbolig, så køber du andelsbeviset. Det betyder at du står som ejer af en andel i andelsboligforeningen. Du hæfter udelukkende selv for den andel, som altså er din egen bolig og det lån du selv har taget dertil.

Andelsboligforeningen står som ejer for de samlede boliger i foreningen, og hæfter derfor også over for foreningens kreditorer (bl.a. realkredit op til 80% af værdien).

Hvor du selv måske tager et lille lån for andelsbeviset i en privat bank, så tager foreningen samlet det resterende lån for alle boligerne. Det betyder at du ikke selv skal grave lige så mange penge op af lommen, men at i derimod i fællesskab i foreningen har ansvar for den sunde økonomi.

Ejendomsskatter er en del af boligafgiften og man betaler IKKE ejendomsværdiskat i en andelsbolig.

VEDTÆGTER UDEN VOLAPYK

Fabulas laver de indledende vedtægter til den stiftende generalforsmaling i et nyt bofællesskab. De kommer til at adskille sig lidt fra de gængse vedtægter, da vi ønsker at modernisere dem og gøre dem lettere at forstå. Bare fordi andelsboligforeningens vedtægter skal skrives i paragraffer, mener vi ikke, at de behøver at være skrevet på jurist fremfor dansk. De bliver derfor et vigtigt led i vores mission om at modernisere andelsboligen, hvor det hele gerne skal være gennemsigtigt for dig som medlem, så du er helt med på, hvad du siger ja til.

Fra vi afleverer vedtægterne, som man godtager, når man skriver sig op til købet og endeligt på den stiftende generalforsamling, er det fra året efter op til beboerne selv, hvilken retning vedtægter og bofællesskab tager. Vores job er at levere midlerne og eventuel nødvendig vejledning, til at i kan skabe jeres drømmefællesskab.

Vedtægter
""

HVAD MED TALLENE?

Ze numbers, økonomien, regningen, budgettet

Prisen for køb af en andelsboligs andelsbevis er som regel lavere end prisen for en ejerbolig. Det kan dog variere, alt efter hvor gammel en forening er og hvilken økonomi den har med sig.

Fordi vi hos Fabulas opretter helt nye andelsboliger, i en helt nyopstartet andelsboligforening, vil tallene være helt friske og måske nemmere at finde rundt i, end i en ældre forening.

Vi har som mål at sætte både købspris og husleje så lavt som muligt, så andelsboligen netop kan blive den gode mulighed, for at købe egen bolig, uden at det hverken skal koste kassen, være uoverskueligt eller du sidder med hele ansvaret selv uden hjælp.

Alle lån i et Fabulas bofællesskab er med faste renter, og der er ingen lån med variable renter.

Huslejen forklaret

Andelsboligforeningens indtægt til afbetaling af lån samt vedligehold m.v. for fællesskabet, ligger i hver boligejers “boligafgifter”. Boligafgifterne ryger i fælleskassen til evt afbetaling af lån i foreningen samt til senere behov for renovering og drift. Prisen afhænger også af hvilke tilbud man siger ja til som fælles udgift i foreningen – hvis man vil have en gratis kaffemaskine i fælleshuset, betaler man den fælles over driften eksempelvis.

Din samlede husleje er boligafgift + andelsbevislån, medmindre du naturligvis ikke skal låne penge til dit andelsbevis. I så fald kan man regne den rene boligafgift som sin husleje.

renter + afdrag + drift

Afdraget er afbetaling på dit eget lån til dit andelsbevis samt foreningens samlede afbetaling af dennes lån for alle boligerne. Disse to beløb kan som afbetaling ses som en løbende opsparing i egen bolig, der enten på sigt betyder at du kan sidde med en billigere husleje, når en del er afbetalt, eller du kan beholde hele gevinsten når du sælger dit andelsbevis igen, hvis du altså har afbetalt det hele.

Åh renter – man kan ikke låne penge uden dem. Disse betales løbende og skifter også alt efter hvor meget gæld der er tilbage henholdvist i eget andelsbevis og foreningens samlede gæld.

Driften går til vedligehold og ja – drift af boligernes arealer m.v. i foreningen. (Det er her, pengene til den fælles kaffemaskine ligger.)

Følgende er et vejledende eksempel på hvad andelsboligerne i et Fabulas bofællesskab vil komme til at koste:

Small 69 kvm

Boligudgift

4.400 kr/mdr

Andelsbevis

390.000 kr.

Medium 96 kvm

Boligudgift

5.800 kr/mdr

Andelsbevis

550.000 kr.

Large 111 kvm

Boligudgift

6.500 kr/mdr

Andelsbevis

640.000 kr.

HVOR KAN JEG LÅNE?

Første skridt på rejsen mod en andelsbolig, er at byde din bankrådgiver på kaffe og croissanter, og snakke om hvad du har af kapital og lånemuligheder med henblik på køb af et andelsbevis.

Her kan i finde ud af om økonomien hænger sammen for netop dig/jer, og hvordan den vil komme til at se ud i den specifikke andelsbolig. Fabulas vil, når et projekt er klart til salg, efter ønske kunne fremsende et lille ”overblik”, som man kan tage med til mødet med banken, så man har nogle fakta at tale ud fra.

Ønsker du specifikt at se på mulighederne for en andelsbolig i et Fabulas bofællesskab, inviterer vi gerne på en kop kaffe og croissant, og guider dig til hvilke banker vi har gode aftaler med lokalt, alt efter hvor i landet du ønsker at bosætte dig. For eksempelvis har vi et projekt i Vinge tæt på København.

Banklån

– Der er ikke noget værre end at sige ja til en god aftale og så ikke kunne komme ud af den igen. Så virker den ikke helt så god længere. Så husk at spørge dig selv, hvordan du kommer ud af dine aftaler igen – særligt når du vælger bolig.

Hos Fabulas vil vi vurdere efter købsprisen, da vi vil bygge helt nye boliger med tilhørende nye foreninger. Derfor er anser vi det, som det mest oplagte valg for vores andelsboliger.

HVORDAN KOMMER JEG AF MED MIN ANDELSBOLIG IGEN?

Når du skal sælge en andelsbolig, sælger du dit andelsbevis, som typisk vil ligge på samme pris, som du har købt det til – plus hvad der er betalt af på foreningens lån. Dette er modsat ejerboligen, som altid følger markedsværdi. En andelsbolig kan også sælges efter markedsværdi, men det afhænger af vurderingsmetoden i den specifikke forening.

Man kan vurdere en andelsbolig ud fra købsprisen, en valuar eller det offentlige. Hvilken form foreningen har valgt, vil stå beskrevet i vedtægterne.

Der vil typisk i en andelsboligforening være en venteliste, hvor andelsboligforeningen godkender en ansøger til køb af andelsboligen fra. Her er der som regel fortrinsret for familiemedlemmer eller andre medlemmer i foreningen. Er der ikke nogen på venteliste, sættes den til salg gennem ejendomsmægler – ligesom en ejerbolig.

Der vil være lavet en vurdering af din bolig i andelsboligforeningen, som henviser til hvad du max må sælge din boligs andelsbevis til. Dette afhænger af om vedligehold er overholdt og hvorvidt der er lavet ændringer i boligen, der kan forblive eller skal laves om igen samt foreningens samlede værdi og din boligs andel af dette. Hvis der er gæld i foreningen indgår det også i vurderingen.

forældrekøb

KAN JEG LAVE FORÆLDREKØB?

Køber du en andelsbolig i et Fabulas bofællesskab, har du mulighed for at købe den som omvendt eller almindeligt forældrekøb. Du kan altså købe en andelsbolig til enten dine børn eller forældre, som så kan leje den af dig. Der er også senere mulighed for at give boligen videre til nære familiemedlemmer.

Det vil alt sammen komme til at stå nærmere beskrevet i vores vedtægter. Vi ønsker at man skal kunne hjælpe sine nærmeste med økonomisk ansvarlighed og tag over hovedet.

ØV ØV - INGEN AIR BNB I ANDELSBOLIGER

Andelsboligerne i et Fabulas bofælleskab kan som udgangspunkt ikke købes med henblik på at leje ud. Dette er for at sikre, at det er engagerede beboere, der selv har købt og bor i boligerne, der får noget at sige i fællesskabet. Der findes dog undtagelser for fremleje i perioder med midlertidigt ophold eller arbejde, der kræver at man bor andetsteds i en kortere periode.

Det gør sig generelt også gældende i de fleste andre andelsboligforeninger, at foreningen skal godkende en fremleje, mens det nogle steder er tilladt at leje ud.

Reglerne om både videresalg og udlejning kan som det meste andet laves om i vedtægterne, hvis der er et flertal for en ændring.

""

HVA SÅ NU?

klik her, hvis du vil se de byer, hvor vi har projekter i gang med andelsbolig bofællesskab

Vil du se mere om Fabulas’ andelsboliger kan du klikke lige her

Vil du på interesseliste?

Kunne du tænke dig at vide mere om Fabulas eller et af vores projekter?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller interesselisten for et specifikt projekt, og få den nyeste viden og eksklusive informationer, som adgang til ventelisterne for boligerne, så snart de sættes til salg.

* Påkrævet felt
Hvilke projekter vil du høre mere om?
Privatlivsbetingelser *