BIRKEFALDET

Kolt Hasselager / Aarhus

Høringssvar sendt ind til kommunen

Nyt byområde i forstad til Aarhus

Nem adgang til fællesskab og natur

Et moderne og fremtidsorienteret hjem helt ude i skoven

Vi har i samarbejde med ALBOA og TMP-Arkitektur sendt et høringssvar ind til Aarhus Kommune, hvor vi har fremlagt et spændende, stort og nyskabende projekt i Kolt-Hasselager. Projektet i området har vi navngivet ”Birkefaldet”, og hvert boligkvarter er navngivet efter en sort eller del af birketræsfamilien.

Vi ser frem til en forhåbentlig positiv proces med kommunen ift. at inddrage arealet i kommuneplanen, og dermed at vi kan fortælle jer mere om det hele inden længe. Det vil skabe en helt unik platform til at måle alt fra CO2-aftryk i bygningerne, såvel som livstilfredsheden hos folk, der har nem adgang til både fællesskab og natur.

Bo tæt på Århus, men med ro i naturen og nære fællesskaber i det lokale

Hvad er status på projektet?

Vi er i dialog med Aarhus Kommune og arbejder på at området bliver medtaget i næste kommuneplanrevidering således at området efterfølgende kan lokalplanlægges og skabe grobund for et eksempel på hvordan vi i fremtiden kan anlægge byområder baseret på bofællesskaber med fokus på både økonomisk, social og klimamæssig bæredygtighed.

Såfremt området kommer med i kommende lokalplanrevision, kan en lokalplan efterfølgende igangsættes hvorefter vi kan komme med en mere præcis og detaljeret projektbeskrivelse til jer.

Hvornår er der indflytning?

En proces med både kommuneplanrevision og efterfølgende lokalplaner kan tage lang tid, og det bør forventes at vi der hurtigt går 4-5 år før vi realistisk vil være i gang med lokalplaner.

Hvad kommer det til at koste?
Kan jeg se plantegninger?

Plantegningerne vil blive offentliggjort når det endelige projekt er tegnet.

Kan jeg komme på en venteliste?

Du kan skrive dig på vores interesseliste for Birkefaldet. På denne måde er du rimelig sikker på at få din plads, da der ofte vil være et stort frafald af købere i så længerevarende processer som disse. Vi er dog stadig ikke sikre på, hvordan udvælgelsen på interesselisten vil foregå endnu; om det er først til mølle eller lodtrækning. Men det vil være at finde på hvert enkelt projekt, når salget nærmer sig.

Hvornår begynder I at bygge?

Mer information følger når vi ved mere om den kommunale planlægning.

Har i et salgsmateriale i kan sende?

Salgsmaterialet vil blive offentliggjort når det endelige projekt er udarbejdet.

Har du flere spørgsmål?

Ideen

Projektet vil være et stort fritliggende bysamfund tilknyttet det eksisterende Kolt-Hasselager og præsentere en lang række forskellige bofællesskabsformater: Leje-, eje- og andelsboliger samt fritliggende parcelhusgrunde, der alle centrerer sig omkring deres eget unikke fælleshus. Én helhed, flere individuelle klynger. På den måde kan vi skabe gode rammer for den enkelte og boligdiversiteten på én og samme gang – hvor den røde tråd er fællesskabet.

ALBOA og FABULAS vil sammen være bygherre, og boligerne vil bygges efter Fabulas’ principper: Åndbare trækonstruktioner, vedligeholdelsesfrie materialer og grønne sedumtage.

2021 – 1. udkast – Idégrundlaget for den videre process

Som det ses på illustrationen, vil der være et kæmpe potentiale for at åbne op for en lang række grønne og blå tiltag. Det gælder alt fra regnvandssø, skovrejsning, hundeskov og rekreative arealer til aktivitetsområder i det grønne. Alt sammen ting, der også vil komme det eksisterende byliv i Kolt-Hasselager til gode, og vi glæder os over den store interesse og opbakning fra fællesrådet og rådgivere.

Det næste skridt vil være, at kommunen ønsker at inddrage arealet i kommuneplanen.

2021 – 1. udkast – Idégrundlaget for den videre process

Som det ses på illustrationen, vil der være et kæmpe potentiale for at åbne op for en lang række grønne og blå tiltag. Det gælder alt fra regnvandssø, skovrejsning, hundeskov og rekreative arealer til aktivitetsområder i det grønne. Alt sammen ting, der også vil komme det eksisterende byliv i Kolt-Hasselager til gode, og vi glæder os over den store interesse og opbakning fra fællesrådet og rådgivere.

Det næste skridt vil være, at kommunen ønsker at inddrage arealet i kommuneplanen.

Dialog med kommune og borgere

Dialog med kommune og borgere

2022 – 2023

Revideret udkast – grundlag for den kommunale process

Kommune- og lokalplansprocess

Kommune- og lokalplansprocess

2024 – 2025

Endeligt projekt

Samarbejdspartnere

Hvem er med til at gøre Birkefaldet til virkelighed