Bofællesskabet

ET FABULAS
BOFÆLLESSKAB

ET FABULAS
BOFÆLLESSKAB

OM DU ER SENIOR, ENLIG ELLER FAMILIE
– SÅ ER DER PLADS TIL DIG

OM DU ER SENIOR,
ENLIG ELLER FAMILIE
– SÅ ER DER PLADS TIL DIG

Et gentænkt bofællesskab

Vi vil gentænke og tilpasse bofællesskabet til nutidens såvel som fremtidens borgere og familiesammensætninger. Vi håber at du her vil finde nye muligheder for let at skabe et sundt og naturligt, socialt naboskab i hverdagen, blandt mange forskellige aldersgrupper og baggrunde. Se for eksempel vores bofællesskab i Alken.

At bo i et ‘bæredygtigt’ bofællesskab betyder hverken at man skal spise rent økologisk, stemme rødt eller kun gå i genbrugstøj – men man må gerne. Det betyder primært at vi som bygherre har til formål at sørge for så klimavenlige og bæredygtige rammer som muligt, men hvor meget du praktiserer det i hverdagen, er helt op til dig selv.

Det handler for os om at skabe muligheder og frihed til at du selv kan vælge hvordan du vil indrette sin hverdag og eksempelvis nemmere vil kunne få privaten til at gå op, ved at i hjælper hinanden i nabolaget.

Beboerhus i Vinge

Et gentænkt
bofællesskab

Vi gentænker og tilpasser vores bofællesskab til nutidens såvel som fremtidens borgere og familiesammensætninger. Her vil man finde nye muligheder for let at skabe et sundt og naturligt, socialt naboskab i hverdagen, blandt mange forskellige aldersgrupper og baggrunde.

At bo i et bæredygtigt bofællesskab betyder hverken at man skal spise rent økologisk, stemme rødt eller kun gå i genbrugstøj – men man må gerne. Vi sørger for klimavenlige og bæredygtige rammer, men hvor meget man praktiserer det i hverdagen, er helt op til en selv. Det handler for os om at skabe mulighederne og friheden til selv at vælge, hvordan man vil indrette sin hverdag og nemmere kunne få privaten til at gå op ved at hjælpe hinanden i nabolaget.
Se nabolaget og vores kommende bofælleskab i Alken

Et hjem med mere
tid og plads

Et moderne bofællesskab fra Fabulas er et nyt boligtilbud, hvor du har din egen klimavenlige og private andelsbolig som du kender det, men med den tilføjede bonus at du også får andel i en lang række fællesarealer ude såvel som inde i det moderne og unikke fælleshus. Du kan eksempelvis læse mere om det kommende fællesskab i Vinge.

Ønsket er at være med til at skabe et nabolag, hvor vi igen trygt kan lade børnene løbe ud og lege sammen, så der bliver mere voksentid, og man kan skabe bekendtskaber såvel som venskaber på kryds og tværs af generationer. På den måde er man eksempelvis ikke nødsaget til at rejse ind og mødes i København eller Århus på café for at være social, men kan mødes til kaffe i bio-pejsestuen i fælleshuset, hvor der altid vil være nogen at vende dagens begivenheder med.

Et hjem med mere
tid og plads

Et moderne bofællesskab fra Fabulas er et nyt boligtilbud, hvor man har sin egen, bæredygtige og private andelsbolig som man kender det, men med den tilføjede bonus at man har en lang række fællesarealer og gerne vil det helt nære fællesskab lige udenfor døren.

Eksempel på indretningen i fælleshuset

Her kan børnene trygt løbe ud og lege sammen, så der bliver mere voksentid, og man kan skabe bekendtskaber såvel som venskaber på kryds og tværs. På den måde er man eksempelvis ikke nødsaget til at rejse ind og mødes i København eller Århus på café for at være social, men kan mødes til kaffe i bio-pejsestuen i fælleshuset, hvor der altid vil være nogen at vende dagens begivenheder med, som for eksempel i Vinge

Et fabulas bofællesskab er et sted for alle

Et fabulas
bofællesskab er
et sted for alle

Om du er et
seniorpar,
en børnefamilie,
Par uden
hjemmeboende børn,
Single forælder,
eller Single

Grafisk element. Ældre ægtepar

SENIORPARRET

Grafisk element. Børnefamilien

BØRNEFAMILIEN

Grafisk element. Par uden børn.

PARRET UDEN
HJEMMEBOENDE BØRN

Grafisk element. Far og søn

SINGLE FORÆLDEREN

Grafisk element. Singel Kathrine

SINGLEN

Seniorliv i bofællesskabet

Bofællesskabet er en mangelvare i nybyggeri

I Danmark bliver der i fremtiden flere seniorer, og det udfordrer vores boligmarked, da udbuddet af boliger ikke er tilpasset fremtidens behov. De krav, du har til din bolig, ændrer sig nemlig ofte med alderen.

Et gentænkt seniorbofællesskab

I et Fabulas fællesskab er der plads til at du kan bo og leve, når du når den tredje alder. Med en mere overkommelig bolig at bo i og vedligeholde, kan du få en hverdag med mere tid til de oplevelser, der betyder noget for dig.

Der er sammenhæng mellem boformer og livskvalitet. Stigende ensomhed blandt seniorer er bl.a. en af de negative følelser der kan afhjælpes ved at bo sammen med andre i bofællesskaber.

Som seniorer i et bofællesskab kan I udvikle positive naborelationer og opleve mindre ufrivillig ensomhed. Her kan du blive en del af en aktiv hverdag og dyrke dine interesser sammen med ligesindede.

Mere tid med familien

I et Fabulas bofællesskab kan du sammen med din familie komme tættere på en rolig hverdag, hvor der er plads til at leve og være familie. Her kan I være tæt på naturen, og få muligheden for et større nærvær og overskud. Med placeringer nær indkøb og offentlig transport bliver det endnu lettere at få hverdagskabalen til at gå op og få tid til de aktiviteter, der betyder noget i tilværelsen.

Som børnefamilie kan I i et Fabulas bofællesskab dyrke naboskabet og lokalsamfundet, og blive en del af et større fællesskab, der kan hjælpe med at gøre jeres hverdag lettere og mere fleksibel. Når generationer bor sammen, kan man få mere hjælp til det praktiske i hverdagen og på den måde få mere kvalitetstid med børnene eller hinanden.

Hos Fabulas vil vi skabe trygge rammer for både børn og voksne, og I får muligheden for at flytte ud til et nabofællesskab med ligesindede fra mangfoldige baggrunde.

Børnefamilie i bofællesskaber

GENERATIONERNES SAMVÆR

Erfaringer viser at gode sociale relationer øger livstilfredsheden hos alle generationer. Derfor er et bofællesskab for jer, der ønsker at indgå i nye relationer i hverdagen.

I dag er det særligt de unge og de ældre, der kæmper med ensomheden. I et Fabulas bofællesskab tænker vi mødesteder såvel som sociale miljøer ind i vores byggeri fra starten. Her er der mulighed for at blive en del af et nærmiljø hvor man kan trives socialt, og som har potentiale for at kunne give børn såvel som ældre en bedre hverdag.

Ordsprog om, at "It takes a village to raise a child"

EN FÆLLES FORENING

FLYTTER DU I ET MODERNE BOFÆLLESSKAB FRA FABULAS FØLGER DER ET FÆLLESSKAB MED. DU OG DINE NABOER BESTEMMER SAMMEN OVER FÆLLESOMRÅDERNE OG HVILKE AKTIVITETER DER PASSER BEDST TIL JERES HVERDAG.

INSPIRATIONSBOGEN

Fabulas stiller en inspirationsbog til rådighed, så I kan få inspiration til de aktiviteter, der passer ind i jeres fællesskab. Inspirationsbogen indeholder historier og eksempler fra de mange fællesskaber rundt omkring i Danmark, og vil løbende blive opdateret med alle de nye erfaringer som kommer fra både andre bofællesskaber og Fabulas bofællesskaber. Ligeledes vil Fabulas i de områder, hvor de placerer fællesskaber, inkludere oplysninger omkring dit nye nærområde, med information om lokale foreninger, aktiviteter og klubber, så I får et indblik i lokalsamfundet.

null

URTEHAVE

null

LØBEKLUB

null

FÆLLESSPISNING

null

VÆRKSTED

null

FILMKLUB

null

STRIKKEKLUB

null

YOGA

null

LÆSEKROG

Det nøglefærdige bofællesskab

VI VIL FØLGE JER HELE VEJEN
– OGSÅ EFTER VI HAR BYGGET

Fabulas vil som bygherre stå til rådighed med erfaringer og rådgivning, så du kan få det fællesskab du ønsker dig. Vi ønsker at møde personligt op 4 gange årligt, for at tage pulsen på netop dit bofællesskab og holde kontakten ved lige. Her kan vi sammen tage mulige problemstillinger og spørgsmål op til overvejelse.

Vi vil varetage opstart, drift og vedligeholdelse af fælleshus og fællesfaciliteter de første 3 år, hvorefter beslutningen omkring den fremadrettede drift og vedligeholdelse overgår til fællesskabet. På den måde håber vi at du får mere tid til at lære dine naboer at kende og skabe fællesskaber, når du først flytter ind, og finde ud af hvad der virker for lige netop jeres bofællesskabs hverdag.

MULIGHEDERNE ER UENDELIGE

null

URTEHAVE

null

LØBEKLUB

null

FÆLLESSPISNING

null

VÆRKSTED

Som beboere har man indflydelse på fælleshusets faciliteter, og dermed er man med til at bestemme, hvad fælleshuset – og hele bofællesskabet – skal danne rammen for. Skal det være fællesspisning, fitness, filmhygge, pejsestue, en læseklub, rammen for en løbeklub, et slag billard, yoga, stedet hvorfra gåture udgår, scenen for lektiehjælp til bofællesskabets yngste eller slet og ret bare stedet, hvor man nyder solen i orangeriet? Mulighederne er uendelige.

Fabulas står til rådighed med erfaringer og rådgivning, så I kan få det fællesskab, I ønsker. Vi møder personligt op 4 gange årligt for at tage pulsen på jeres bofællesskab og holde kontakten ved lige. Her kan vi sammen tage mulige problemstillinger og spørgsmål op til overvejelse.

Fabulas varetager opstart, drift og vedligeholdelse af fælleshus og fællesfaciliteter de første 3 år, hvorefter beslutningen omkring den fremadrettede drift og vedligeholdelse overgår til fællesskabet.

null

FILMKLUB

null

STRIKKEKLUB

null

YOGA

null

LÆSEKROG

MED FABULAS KAN DU OPLEVE AT BLIVE TÆTTE MED DINE NABOER, UDFORSKE DINE INTERESSER DYBERE OG FÅ MERE TID SAMMEN MED DIN FAMILIE.

MULIGHEDERNE ER UENDELIGE

Vil du på interesseliste?

Kunne du tænke dig at vide mere om Fabulas eller et af vores projekter?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller interesselisten for et specifikt projekt, og få den nyeste viden og eksklusive informationer, som adgang til ventelisterne for boligerne, så snart de sættes til salg.

* Påkrævet felt
Hvilke projekter vil du høre mere om?
Privatlivsbetingelser *