Boliger, værdier & data:
Det hele er forbundet

Hos Fabulas er vi meget mere end bare en bygherre.
Vi er drømmere, idéudviklere, formidlere, dataindsamlere,
livsnydere, pragmatikere og meget mere.

Indsamling af data og opbygning af værdier.

Intentionen om at være så bæredygtige som muligt er god, men vi kan ikke vide med sikkerhed, om det holder stik, før det er bygget og testet af. Det er en realitet, man som ny i byggebranchen skal tage ansvar for at følge op på – et ansvar, vi ønsker at tage.

For selvom træbyggeri eller bofællesskaber i sig selv har gode data med sig – hvilken type data ligger så til grundlag for det? Og hvordan spiller de to sammen i vores projekt? Hvis vi skal være helt sikre på en bæredygtig udvikling i byggebranchen generelt, må vi skabe mere ny data, så vi har et fælles udgangspunkt.

De bæredygtige projekter foregår mest i de små eller det private, og vi har ikke ret meget data fra større byggeprojekter at arbejde med endnu. Derfor er en del af forretningsmodellen hos Fabulas, at vi ikke bygger et projekt bare for at forlade det – vi skal analysere på det, så vi skaber grundlag for at skalere den grønne byggebranche.

Vi bygger for at blive klogere på, hvad der virker for de mennesker, der flytter ind i det, og så vi kan blive en bedre bygherre med tiden – både i materialevalg, levering og eftertiden.

Vores boliger er resultaterne af vores værdier og drømme. Men udover arbejdet med at få dem realiseret – så jeres boligdrømme kan blive til virkelighed – arbejder vi også med at ændre boligbranchen til det bedre.

Sammen med en række andre innovative aktører inden for byggebranchen ønsker vi at gå forrest i kampen, for at der kommer flere klimavenlige materialer og byggeprocesser på banen i Danmark, så vi kan skabe en mere holdbar boligfremtid.

Vi ønsker at bygge for mennesker og naturen fremfor økonomiske bundlinjer. Det håber vi på vil blive et større fokus i branchen generelt.

Derfor er rødderne i vores virksomhed dataindsamling. For hvordan skal vi kunne sige, at vores boliger er bæredygtige, langtidsholdbare, sunde, socialtgivende, økonomisk ansvarlige eller klimavenlige uden at måle på det, når vi har bygget dem?

Vores mission er at skabe mere plads
til mennesker og natur i nybyggeri

Vi vil være i kontinuerlig udvikling for at optimere processer.

Vi lytter til de menneskelige behov og ønsker at gøre hverdagen lettere.

Vi vil bygge boliger, der udleder så lidt CO2 som muligt i byggeprocessen.

Vi vil integrere natur mellem og omkring husene.

Vi vil bygge boliger i langtidsholdbare materialer, så vi fremover renoverer og erstatter mindre.

Vi følger op på vores værdikæders klimaaftryk og arbejder sammen med partnere, der har samme visioner som os.

Værdikæden

En bolig består af en lang række elementer fra mange forskellige mennesker og virksomheder. Det er et stort samarbejde at stable byggeriet af et nyt nabolag på benene, og derfor handler bæredygtighed ikke kun om visionerne hos bygherre – men visionerne hos alle de forskellige parter.

I Fabulas opsøger vi samarbejdspartnere, der ligger inde med så mange af de samme visioner som os som muligt. Det betyder også, at vi tager ansvar for at følge op på vores leverandørers arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk gennem deres dokumentation af deres materialer og processer.