Boliger, værdier og data

BOLIGER, VÆRDIER OG DATA:
DET HELE ER FORBUNDET

Hos Fabulas er vi meget mere end bare en bygherre.
Vi er drømmere, idéudviklere, formidlere, dataindsamlere,
nydslivere, pragmatikere og meget mere.

BOLIGER, VÆRDIER
OG DATA:
DET HELE ER
FORBUNDET

Hos Fabulas er vi meget mere
end bare en bygherre.
Vi er drømmere, idéudviklere,
formidlere, dataindsamlere,
nydslivere, pragmatikere
og meget mere.

Vores boliger er resultaterne af vores værdier og drømme. Men udover arbejdet med at få dem realiseret – så jeres boligdrømme kan blive til virkelighed – arbejder vi også med at ændre boligbranchen til det bedre.

Sammen med en række andre innovative aktører indenfor byggebranchen ønsker vi at gå forrest i kampen for at der kommer flere klimavenlige materialer og byggeprocesser på banen i Danmark, så vi kan skabe en mere holdbar boligfremtid.

Vi ønsker at bygge for mennesker og naturen fremfor økonomiske bundlinjer. Det håber vi på at sætte større fokus på i branchen generelt.

Derfor er rødderne i vores virksomhed dataindsamling. For hvordan skal vi kunne sige at vores boliger er bæredygtige, langtidsholdbare, sunde, socialt givende, økonomisk ansvarlige eller klimavenlige, uden at måle på det, når vi har bygget dem?

Vores boliger og bofællesskaber er resultaterne af vores værdier og drømme. Men udover arbejdet med at få dem realiseret – så jeres boligdrømme kan realiseres – arbejder vi også med at ændre boligbranchen til det bedre.

Vi er sammen med en række andre innovative aktører indenfor byggebranchen fortalere for at der kommer flere miljøvenlige materialer og byggeprocesser på banen i Danmark, så vi kan skabe en mere holdbar boligfremtid såvel som vi ønsker at sætte større fokus på at vi bygger for mennesket, så vi også skaber en socialt bæredygtig fremtid, fremfor mere ensomhed og mistrivsel.

Derfor er rødderne i vores virksomhed dataindsamling. For hvordan skal vi kunne evaluere på hvorvidt noget er bæredygtigt, langtidsholdbart, sundt, socialt givende, økonomisk ansvarligt eller tilgængeligt eller klimavenligt, og faktisk sige at det er dét, uden at måle på det?

Ingen data,
ingen værdier,
ingen Fabulas

Intentionen om at være så bæredygtig som muligt er god, men vi kan ikke vide med sikkerhed, om det holder stik, før det er bygget og testet af. Det er en realitet, man som ny i byggebranchen skal tage ansvar for at følge op på – et ansvar vi ønsker at tage.

For selvom træbyggeri eller bofællesskaber i sig selv har gode data med sig – hvilken type data ligger så til grundlag for det? Og hvordan spiller de to sammen i lige vores projekt? Hvis vi skal være helt sikre på en bæredygtig udvikling generelt i byggebranchen, må vi skabe mere ny data, så vi har et fælles udgangspunkt.

De bæredygtige projekter foregår mest i de små eller det private og vi har ikke ret meget data fra større byggeprojekter at arbejde med endnu. Derfor er en del af forretningsmodellen hos Fabulas, at vi ikke bygger et projekt, bare for at forlade det – vi skal analysere på det, så vi skaber grundlag for at skalere den grønne byggebranche.

Vi bygger for at blive klogere på, hvad der virker for de mennesker, der flytter ind i det, og så vi kan blive en bedre bygherre med tiden – både i materialevalg, levering og eftertiden.

Ingen data,
ingen værdier,
ingen Fabulas

Vores intentioner er gode og bæredygtige, men vi kan ikke vide med sikkerhed om det holder stik før det er testet af. Det skal vi tage ansvar for at følge op på. For selvom træbyggeri i sig selv eller bofællesskaber i sig selv har et godt ry – hvilket data ligger så til grundlag for det? Hvis vi skal være sikre på en bæredygtig udvikling generelt i byggebranchen, må vi skabe mere fakta og være enige om, hvilken retning vi bør gå i derudfra.

Vi er ikke længere i den bæredygtige udvikling end at vi ikke har ret meget data at arbejde med endnu. Derfor er del af forretningsmodellen hos Fabulas at vi ikke bare bygger et projekt for at forlade det. Vi bygger det for at blive klogere på hvad der virker for de mennesker, der flytter ind i det, og så vi kan blive en bedre bygherre med tiden – både i materialevalg, levering og eftertiden.

Helt konkret betyder det at vi følger op på hverdagen i bofællesskaberne med besøg og vicevært funktioner, og at vi på sigt har et hold af antropologer ansat, med henblik på netop at indsamle data fra fællesskaberne såvel som boligerne.

Data- og
informationsindsamling

Viceværter

Opfølgende besøg

Tilkobling af universiteter

VORES MISSION ER AT SKABE MERE PLADS TIL
MENNESKER OG NATUR I NYBYGGERI

VORES MISSION ER
AT SKABE MERE PLADS
TIL MENNESKER OG
NATUR I NYBYGGERI

null

En bygherre der ikke er færdig med projektet, dagen nøglen afleveres

null

En bygherre der vil være i kontinuerlig udvikling for at optimere processer

null

En bygherre der lytter til de menneskelige behov

null

Byggeri på lang sigt:
Vi vil bygge boliger i langtidsholdbare materialer,
så vi skal renovere og erstatte mindre

null

Byggeri på kort sigt:
Vi vil bygge boliger, der udleder så lidt co2 som muligt i byggeprocessen, lige nu og her

null

Vi følger op på vores værdikæders klimaaftryk
og arbejder sammen med partnere, der har samme
visioner som os

Værdikæden

En bolig består af en lang række elementer, fra mange forskellige mennesker og virksomheder. Det er et stort samarbejde at stable byggeriet af et nyt nabolag på benene, og derfor handler bæredygtighed ikke kun om visionerne hos bygherre – men visionerne hos alle de forskellige parter.

Hos Fabulas opsøger vi samarbejdspartnere, der ligger inde med så mange af de samme visioner som os, som muligt. Det betyder også at vi tager ansvar for at følge op på vores leverandørers arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk, gennem deres dokumentation af deres materialer og processer.