Et opgør med hamsterhjulet

Written by Malene Elmgreen

14. oktober 2022

Privatlivets bofællesskab: Et opgør med hamsterhjulet

Moderne bofællesskaber med egne boliger og plads til privatliv kan være vejen ud af hamsterhjulet for dem, der ønsker det. Ifølge projektudvikler Fabulas har boligformen nemlig potentiale til at hjælpe os med alt fra mere tid og penge til mindre ensomhed og CO2.

Vuggestue, børnehave, folkeskole og uddannelse. Nu er du klar til arbejdsmarkedet, som du formentlig skal være en del af, indtil du fylder 70 og kan gå på pension. Her er tid endelig noget, som du har overflod af, og du kan gøre lige præcis dét, som du altid har haft lyst til – hvis altså ikke du er blevet for gammel til at gøre det. På et tidspunkt bliver du måske så gammel, at du skal på plejehjem, og du ender livet på samme måde, som du kom hertil; på en institution

Individualisme i fællesskabet

Vi lever i en tid, hvor hverdagen er omskiftelig og dynamisk, og hvor ordet ‘klimakrise’ ligger som en tung dyne over vores hoveder i hverdagens mange rutiner: Vi arbejder, henter børnene, går med hunden, smører madpakker, vasker tøj, følger med i nyhederne og passer huset og haven, samtidig med at vi forsøger at pleje vores relationer og interesser. Har vi også tiden til at redde klimaet?

Vores miljø er foranderligt. Vi flytter os hele tiden. Vi stifter, skifter og udskifter bekendtskaber mange gange gennem livet på blandt andet skoler, uddannelser og arbejdspladser. Vi deler måske vores hverdag på sociale medier og holder kontakten med vores mange relationer derigennem. Men alligevel er ensomhed en stigende tendens hos alle generationer i Danmark, og det koster samfundet dyrt, da angst, stress og depression kan være følgesygdomme af tendensen.

Og måske er det heller ikke så underligt, at vi er blevet ensomme. Vores familieliv er på mange måder blevet splittet op og institutionaliseret med forældrene på arbejdsmarkedet, børnene i institutioner og bedsteforældrene på plejehjem. Vi bor ofte alene eller sammen med vores partner, og når børnene flytter hjemmefra, gentager de det samme mønster, som vi har lært dem. Samfundet er på mange måder blevet individualiseret, hvor hverdagens opgaver, rutiner og ansvar for at ’lykkes’ ligger på den enkeltes skuldre frem for fællesskabets – og det kan for mange være tungt at bære rundt på. Men der ligger et stort potentiale i fællesskabet. Et potentiale, som bygherren Fabulas ønsker at styrke gennem moderne bofællesskaber, hvor balancen mellem privatliv og fællesskab skal gøre hverdagen lettere for det senmoderne, travle menneske.

Fællesskab, natur og fritid

I den danske virksomhed Fabulas har de en vision om at styrke den sociale bæredygtighed og den mentale og fysiske sundhed gennem fællesskaber, natur mellem husene og økonomisk råderum med mere tid til alt det, som hver især gør os glade. De mener, at når singler, børnefamilier og seniorer flytter til samme nabolag med masser af fællesfaciliteter og færre kvadratmeter i privatboligen, kan beboerne hjælpe hinanden på kryds og tværs med alt fra madlavning og børnepasning til praktiske hverdagsopgaver. Og det frigiver både mere tid og fører til færre udgifter for den enkelte, så det bliver muligt at skrue ned for arbejdstimerne på jobbet for i stedet at være social eller dyrke sine hobbyer; pludselig er hverdagen ikke kun et individuelt projekt, men også et fælles.
Fabulas mener, at det kan være en stor fordel med et godt og socialt nabolag, hvor man både kan hjælpe hinanden eller være aktive sammen. Og dette tyder en undersøgelse fra 2022 om naborelationer foretaget af Kantar Gallup for Videncentret Bolius og Realdania også på. Undersøgelsen viser her en stærk korrelation mellem godt naboskab og livskvalitet. I den adspurgte gruppe, der oplever et godt naboskab, er den gennemsnitlige tilfredshed med livet nemlig på 8,22 på en skala fra 0-10. Mens gruppen, der oplever et dårligt naboskab, til sammenligning ligger på 5,62. Desuden viser undersøgelsen, at 35% af danskerne ikke kender deres naboer særlig godt. Dette er især tilfældet i de store byer, mens det gode naboskab er større i de små byer og på landet. Undersøgelsen viser også, at det især er boligejerne og andelshaverne, der har mange aktiviteter med deres naboer.

På baggrund af denne viden arbejder Fabulas med udrulningen af moderne bofællesskaber, som de forventer har potentiale til at øge livskvaliteten, reducere ensomhed, gavne den enkelte, fællesskabet og naturen. Og for at de kan være sikre på, at det nu også forholder sig sådan, er dataindsamling og tilstedeværelse efter beboernes indflytning i deres moderne bofællesskaber en helt afgørende faktor i deres projekter. På denne måde kan de efterprøve deres teorier og blive endnu klogere på, hvordan man bygger velfungerende og mere bæredygtige bofællesskaber i fremtiden. Der mangler nemlig helt grundlæggende data inden for både bæredygtigt byggeri og bofællesskabets fordele og ulemper, påpeger Fabulas.

Derfor hjælper Fabulas med at stå til rådighed og agere som sikkerhedsnet for dialogen mellem alle de nye tilflyttere de første tre år, så beboerne kan komme godt fra start og fokusere på at skabe hyggelige og sociale rammer på kryds og tværs af generationer. Og med et antropologisk hold og vicevært tilknyttet bofællesskaberne, sørger de for at opsøge beboerne løbende for at undersøge, hvordan fællesskabet fungerer eller ikke fungerer for derudfra at foretage ændringer, så det langvarige bofællesskab kan lykkes.
Virksomheden sørger også for alt det praktiske inden indflytning, som blandt andet indebærer, at de i samspil med de kommende beboere finder ud af, hvordan foreningslivet, aktiviteterne og hverdagen kan se ud i det moderne bofællesskab. Derfor afholder de en række events og infomøder inden indflytning, hvor de kommende beboere kan møde hinanden, opleve området og forventningsafstemme i fællesskab – alt sammen så beboerne kan fokusere på at lære hinanden at kende og få en så god start i det nye bofællesskab som muligt. Med andre ord skaber Fabulas rammerne, mens beboerne skaber historierne – som virksomhedens slogan lyder: ”Vi skaber rammerne, I skaber historierne”.

Mere bæredygtige boliger

I Fabulas ønsker de også at deltage mere aktivt i den grønne omstilling af boligmarkedet ved at bygge deres moderne bofællesskaber i mere bæredygtige materialer nær natur og by. Fællesskab og mere bæredygtige løsninger, mener de nemlig, hænger sammen, da velfungerende, langtidsholdbare bofællesskaber gerne skal fremtidssikres ved at tale ind i en mere klimavenlig måde at bygge boliger på for de fremtidige generationer.
Derfor stræber de efter at bygge så klimavenlige typehuse som muligt, der både har praktiske, innovative løsninger og på æstetisk vis blender ind i naturen – f.eks. med grønne græstage, facader i skifer og indre konstruktioner i træ – som i øvrigt er materialer Fabulas og Frederikssund Kommunes demohus ‘Klimakassen’ er bygget ud fra. Græstagene tiltrækker dyreliv som sommerfugle og bier, der kan være med til at sikre den lokale biodiversitet, mens facaderne på husene eksempelvis kan beklædes med tegl eller skifer, der er både modstandsdygtige og holdbare naturmaterialer. Ligeledes er deres vision at bygge boliger, hvor træ er det bærende konstruktions- og isoleringsmateriale, da det fremmer det gode indeklima og er mere CO2-venligt end f.eks. traditionelt betonbyggeri. På denne måde holder Fabulas fokus på bygninger, der både er mere bæredygtige, men også har lave reparations- og vedligeholdelsesudgifter, hvilket netop frigiver tid og penge for den enkelte beboer.

Mere natur i hverdagen

Naturen spiller ikke kun en væsentlig rolle i designet af deres boliger, men også i omgivelserne. Virksomheden bygger nemlig ikke kun deres fremtidige, moderne bofællesskaber nær by og transportmuligheder – men også naturen. Forskning viser nemlig, at naturen har en positiv indvirkning på vores opfattelse af vores egen livskvalitet og vores psyke, som blandt andet går under den internationale betegnelse Green Care. Forskning i folkesundhed og menneskers trivsel og livstilstilfredshed peger på, at blot en smule grønt i hverdagen kan nedsætte menneskers stressniveau og mulighed for restitution efter sygdom. Dette påpeger en undersøgelse fra 2022 om livskvalitet og brugen af naturen foretaget af Kantar Gallup for Videncentret Bolius og Realdania også. Undersøgelsen viser nemlig, at de personer, der dagligt er i naturen, oplever en betydeligt større livskvalitet end dem, der sjældent eller aldrig bruger naturen – hvilket indikerer, at der er en sammenhæng mellem livskvalitet og naturoplevelser. Ligeså viser forskning fra Syddansk Universitet, en evaluering af et treårigt projekt i ti kommuner kaldet ”Sund i Naturen”, at folk oplever, at naturen har en lindrende effekt på krop og sind, når det gælder trivsel, sundhed og livskvalitet. Derfor bygger Fabulas på de steder, hvor omkringliggende natur kan bevares og integreres mellem husene, så naturen er lige udenfor beboernes vinduer, hvor de grønne omgivelser potentielt kan være med til at øge en følelse af livskvalitet.

Bofællesskaberne i Fabulas består som regel af 50 huse og et fælleshus på omkring 500 m2 med mulighed for orangeri, kreativt værksted, køkkenhave, fitness eller en ekstra dagligstue. Pludselig bliver køkkenhaven ikke en byrde, men et sted I kan hjælpe hinanden med at vedligeholde og få glæde af sammen. Fabulas’ bofællesskaber er stedet, hvor natur, kultur og generationer kan mødes og styrke hinanden – i stedet for at være adskilt.

Måske vil du også læse…

Det moderne fælleshus

Det moderne fælleshus

Det moderne fælleshus Mødet mellem klassisk villakvarter og økosamfund. Bofællesskaber er særligt i nyere...

Socialbæredygtighed

Socialbæredygtighed

Social bæredygtighed – hvad er det for en underlig fisk? Vi er for nyligt blevet stillet ovenstående...