PERSONDATAPOLITIK

For at kunne levere vores ydelser som ejendomsudviklingsselskab er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondata ansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Michael Eberhard, 40 63 10 63 / me@fabulas.eu

Dataansvarlig

Fabulas, Mosevej 20B, 8240 Risskov (CVR-nummer 39315947)

Vores behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger, som du som bruger eller en tredjemand, har udleveret til os i forbindelse med udfyldning af formular på hjemmesiden. Vi behandler personoplysningerne for at kunne levere de ønskede informationer til dig. Uden oplysningerne vil vi ikke kunne give dig de relevante informationer.

Vi vil til enhver tid bestræbe os på alene at indsamle og behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne holde dig opdateret.

I forbindelse med indsamling af informationer hos Fabulas kommer vi i besiddelse af en lang række personoplysninger, men typen af personoplysninger afhænger naturligvis af den givne formular.

Til brug for dataindsamlingen registreres altid navn og e-mail på brugeren.

Derudover kan følgende personoplysninger blive registreret (ikke udtømmende):

Fulde navn

E-mail adresse

Telefonnummer

Civilstand:

Familie med børn
Senior 55+
Par uden børn
Enlig
Andet

Ønsket boligstørrelse:

Small: 69 m2
Medium: 96 m2
Large: 111 m2

Hvilke projekt der ønskes at høre mere om:

Vipperød
Ebeltoft
Alken
Løgten
Skødstrup
Kolt

Hvilken boform man er mest interesseret i:

Andelsbolig
Lejebolig
Ejerbolig

Indsamling og behandling af data

På hjemmesiden ses en formular i bunden, med titelnavnet Interesselisten.

Her kan den besøgende vælge at indtaste informationer hvis en fremtidig e-mail kommunikation ønskes, for at opnå flere informationer om givne projekter.

Disse informationer accepteres i formularen ved simpel afkrydsning, med mulighed for uddybelse af GDPR.

Informationerne registreres i en online dataindsamling- og behandlingsplatform

Alle informationer lagres i systemet, hvor kun autoriserede personer med adgangskode og brugernavn i direkte forbindelse med Fabulas kan få adgang til informationerne.

Disse personer har generelt adgang alle døgnets timer.

Informationerne kan downloades ned til Fabulas computersystemer og online dataopbevaringsplatforme for autoriserede personer på kontoret.

Herefter vil disse informationer blive brugt til at kommunikere igennem dataindsamling- og behandlingsplatform i form af informations mails, invitationer og statistik.

Tidsfrister for sletning/opbevaring 

Hvis brugeren anmoder om at få deres informationer slettet og afmelde nyhedsbrev/interesseliste/venteliste vil alt information blive slettet på de respekterede platforme.

Hvis der bliver anmodet om at blive slettet, vil informationerne blive slettet inden for 3 arbejdsdage, med mindre kontoret holder lukket.

Det er altid muligt for brugeren at afmelde sig fra mailinglisten, og denne mulighed vil altid stå tydeligt i bunden i al mail kommunikation de modtager.

Der bliver én gang om ugen downloaded nye informationer der erstatter de nuværende, hvor vi kan have et overblik over de slettede tilmeldte. 

Oplysninger om tidligere ansatte slettes seneste 5 år efter afsluttet job.

Oplysning om ansøgere der ikke er blevet ansat, slettes:

 1. For opslåede stillinger: senest 3 måneder efter at stillingen er blevet besat.
 2. For uopfordrede ansøgere: Senest ved udgangen af det kalenderår ansøgningen er modtaget i, dog tidligst 3 måneder efter modtagelsen.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 1. Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 2. Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 3. Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 4. Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 5. Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 6. Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 7. Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet – https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Fabulas. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 1. Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Fabulas, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 1. Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Fabulas og vores brugere og samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Fabulas:

 1. Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 2. Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 3. Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 4. Beskyttelse af alle it-systemer med passwords.
 5. Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 6. Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: me@fabulas.eu .

Vil du læse om vores brug af cookies?
https://fabulas.eu/cookie/

Aarhus, den 20. marts 2020